ĐĂNG KÝ
Nhận thông tin

Việt Nam: Hướng tới cuộc sống đô thị xanh hơn, lành mạnh hơn

Các tòa nhà xanh và các dự án bất động sản tiết kiệm năng lượng đã nhận được nhiều sự chú ý trên toàn cầu trong những năm qua và những động thái mới nhất từ lãnh đạo Chính Phủ đang dần hiện thực hóa Việt Nam trở thành đô thị xanh, sạch và đẹp hơn.

Bên cạnh đó, quốc hội gần đây đã thông qua dự thảo luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, khuyến khích chứng nhận các dự án tiết kiệm năng lượng. Vậy quan điểm của bạn về sự phát triển là gì?

dự án cổng trình xanh

Mọi người ngày nay chú ý đến không chỉ các dự án bất động sản có giá trị hợp lý mà cả những dự án mang lại sự thoải mái, sức khỏe và lợi ích môi trường. Điều này thúc đẩy các nhà đầu tư đưa ra các ý tưởng phát triển mới để cung cấp cho các dự án các yếu tố xanh và hiệu quả năng lượng.

Việc phát triển đô thị xanh, tiết kiệm năng lượng là chiến lược quốc gia đã được phê duyệt trước đây trong Quyết định số 393 / QĐ-TOT năm 2012. Tăng trưởng xanh phải do con người và con người, đảm bảo phát triển kinh tế nhanh chóng, hiệu quả và bền vững và góp phần hoàn thành chiến lược quốc gia về khí hậu thay đổi. Do đó, các sửa đổi và bổ sung cho thấy sự quan tâm của chính phủ trong việc đẩy mạnh các dự án bền vững về năng lượng. Đây cũng là một bước tiến lớn để Việt Nam bắt kịp xu hướng toàn cầu đang phát triển trong việc mở rộng các công trình xanh và khu đô thị xanh.

Việc sử dụng năng lượng hiệu quả là một yếu tố quan trọng khi đánh giá các công trình xanh. Việc đưa nội dung này vào luật có thể được coi là tiền đề cho việc xây dựng các quy định pháp lý cụ thể để phát triển tại Việt Nam - một trong những nhiệm vụ được giao chođã được nêu trong Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia.

MoC đã làm gì để thực hiện các chính sách của chính phủ đối với chiến lược này?

Trước hết, chúng ta cần làm rõ khái niệm về các tòa nhà xanh. Nó là đại diện cho một triết lý và phương pháp thiết kế và vận hành các tòa nhà có trách nhiệm với môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững cho các thế hệ tương lai. Khái niệm này cũng đề cập đến các tòa nhà và dự án được phát triển theo triết lý như vậy, đặc biệt là các tòa nhà đã được đánh giá hoặc chứng nhận bởi một bên thứ ba độc lập. Một số mục tiêu xây dựng xanh bao gồm tránh lãng phí năng lượng, nước sạch và các tài nguyên khác, giảm chất thải, ô nhiễm và cải thiện chất lượng sống trong nhà.

Trên khắp thế giới, sự phát triển của các tòa nhà tiết kiệm năng lượng góp phần giảm phát thải khí nhà kính nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

tiết kiệm năng lượng

Chính phủ Việt Nam cũng đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc tham gia Nghị định thư Kyoto hay gần đây là Thỏa thuận Paris. Do đó, tăng cường các tòa nhà xanh và tiết kiệm năng lượng là một trong những giải pháp không thể thiếu. Sau khi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ra đời cách đây một thập kỷ, MoC cũng ban hành Quy định kỹ thuật quốc gia về tòa nhà hiệu quả năng lượng số 09: 2013 / BXD và phiên bản 2017 sửa đổi gần đây và tài liệu kèm theo.

Trong những năm qua, với sự hợp tác và hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế như Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC), USAID, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF), MoC đã tổ chức nhiều khóa đào tạo để tăng cường áp dụng các quy định trong thiết kế và xây dựng các tòa nhà. MoC sẽ ban hành Kế hoạch hành động về hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực xây dựng để thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia và Chương trình hiệu quả năng lượng quốc gia (VNEEP) trong giai đoạn 2019-2030. Cùng với đó, MoC cũng đã tiến hành các nghiên cứu về tiêu chí xây dựng cho các tòa nhà xanh và khu đô thị.

Nên làm gì để biến các tòa nhà xanh, tiết kiệm năng lượng trở thành xu hướng tất yếu?

Hiện tại, chính phủ vẫn chưa công bố hình thức chứng nhận các tòa nhà xanh và các công trình tiết kiệm năng lượng. Chứng nhận công trình xanh chỉ được thực hiện bởi một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam như IFC và Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay, một số lượng khiêm tốn của các tòa nhà xanh được đầu tư và chứng nhận, so với các công trình ở các nước trong khu vực khác. VNEEP trong giai đoạn 2019-2030 đã đặt mục tiêu cho ngành xây dựng vào năm 2025 để có ít nhất 80 dự án được chứng nhận là công trình xanh và dự án tiết kiệm năng lượng, và 150 vào năm 2030. Đây không phải là nhiệm vụ bất khả thi nếu chúng ta được hưởng để hành lang pháp lý đầy đủ và các biện pháp toàn diện cho việc này.

tòa nhà xanh

Trước hết, ngành xây dựng cần đưa ra một chương trình và kế hoạch hành động cụ thể với các nhiệm vụ chính để hỗ trợ phát triển các tòa nhà xanh, tiết kiệm năng lượng trong giai đoạn 2020-2030 và những năm tới. Ngoài ra, MoC đang dần hoàn thiện hệ thống các quy định, tiêu chuẩn, tiêu chí và hướng dẫn kỹ thuật cho thiết kế, xây dựng, vận hành và quản lý các tòa nhà xanh và tiết kiệm năng lượng; hệ thống định mức, đơn giá, tỷ lệ đầu tư xây dựng, xây dựng các tiêu chí đánh giá và chứng nhận công trình xanh; cơ chế và chính sách khuyến khích đầu tư vào các tòa nhà hiệu quả năng lượng và xanh; phát triển vật liệu xây dựng hiệu quả năng lượng và xanh; nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ xanh và hiệu quả năng lượng trong các công trình xây dựng.